Verenigde Naties kiezen voor Reibel

Gratuit
Recevez toutes nos informations et actualités par Email.

Entrez votre adresse email:

Brussel/New York, 26 november 2013.

Reibel heeft zopas met de Verenigde Naties een groot
kadercontract gesloten voor logistieke diensten op het gebied van terreinvoertuigen en
andere goederen. Dit contract, met een waarde van verschillende miljoenen euro’s (een niet
verwaarloosbaar deel van de jaaromzet van de Brusselse groep), loopt over een periode van
vijf jaar en zal positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het Gewest. Het gaat
bovendien om het grootste contract dat Reibel ooit heeft getekend in deze niche, waarin de
onderneming al sinds midden de jaren 90 actief is.
Concreet gaat het om de voorbereiding van nieuwe voertuigen die bestemd zijn voor de
vernieuwing van het ruim 6.000 eenheden tellende voertuigenpark. Dat is verdeeld over de
105 landen waar de Verenigde Naties permanent actief zijn.
Dankzij een ruime, moderne opslagplaats* die onmiddellijk beschikbaar is na de recente
verhuizing naar de nieuwe site aan de Vilvoordsesteenweg, aan de Brusselse haven, zal
Reibel in optimale omstandigheden plaats kunnen bieden aan de terreinvoertuigen (4×4’s,
vrachtwagens enz.) en divers ander materieel. Een deel van die reserve zal de permanente
noodvoorraad vormen waaruit de supranationale organisatie naar goeddunken kan putten,
naargelang van de behoeften. Als gevolg van die strategische keuze wordt Brussel de facto
een belangrijke hub voor de wereldwijde interventies van de Verenigde Naties, wat de rol
van onze hoofdstad als internationaal logistiek platform voor humanitaire hulp verder
versterkt.
Dat de nieuwe zetel beantwoordt aan de eisen van de Verenigde Naties, is voor Reibel ook
de bevestiging dat zijn investeringen en zijn strategie met het oog op duurzame ontwikkeling
lonend zijn.
(*) Het gaat om een opslagplaats van de vierde generatie, die volledig onder douanetoezicht staat en die helemaal beantwoordt aan de richtlijnen m.b.t. veiligheid, milieu en – ruimer – de goede praktijken die de Verenigde Naties wereldwijd hebben uitgevaardigd (UN Global Compact).

 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »